Tiedot

Liittyvätkö kehon sivut sukupuolistereotypioihin?

Liittyvätkö kehon sivut sukupuolistereotypioihin?

Esimerkiksi kokeilun luominen, jossa sanat "mies" ja "nainen" esitetään näytön vasemmalla tai oikealla puolella ja osallistujien oli napsautettava vasenta painiketta "mies" ja oikeaa painiketta "nainen" (ja päinvastoin toisessa ryhmässä), löytäisimmekö lyhyempiä reaktioaikoja, kun yksi sukupuoli esiteltiin tietylle osapuolen kehon puolelle?

Onko tutkimuksia, jotka ovat tutkineet tätä?


Sukupuoliroolien kielteiset vaikutukset

Pienestä pitäen ihmisille on kerrottu, mitä heidän pitäisi pitää, toimia ja tulla kehon sukupuolen perusteella. Nämä esiasetetut ideat alkavat odottamalla, että nuoret naaraat pitävät vaaleanpunaisista tai pastelliväreistä ja nuoret miehet sinisistä tai tummemmista väreistä. Se opettaa pienille lapsille, että naiset ovat sairaanhoitajia ja miehet lääkäreitä, että äiti jää kotiin siivoamaan taloa, kokkaamaan ja hoitamaan lapsia, kun isä lähtee töihin ansaitakseen rahaa ja huolehtiakseen perheestä. Yhteiskunta on alkanut kutsua näitä ihanteita sukupuolirooleiksi, koska ne ovat perusrooleja ja ajatuksia, joita tietyn sukupuolen tulee noudattaa ja hyväksyä. Vaikka nämä stereotypiat ja ihanteelliset roolit voivat vaikuttaa viattomilta ja vaarattomilta, niillä on dramaattinen vaikutus ihmisten jokapäiväiseen elämään. Sukupuoliroolit ovat asettaneet rajoja persoonallisuuden kehittymisestä uraan ja koulutukseen, mikä vaikuttaa kielteisesti molempiin sukupuoliin.

Yksi sukupuoliroolien perusperiaatteista on usko, että tietyt persoonallisuuspiirteet liittyvät biologiseen sukupuoleen. Esimerkiksi naisten uskotaan olevan "alistuvia", kun taas miesten "aggressiivisia ja itsevarmoja". Naisten odotetaan olevan emotionaalisia, kun taas miesten ”pitäisi hallita ja tukahduttaa tunteensa”. Nämä voivat aiheuttaa monia ongelmia. Nämä odotukset pakottavat ihmiset muuttamaan itsensä ja häpeävät heidät, jos he eivät muuta. Yrittäminen muuttaa persoonallisuuttasi tai olla hyväksymättä sitä voi johtaa sisäisiin konflikteihin ja tyytymättömyyteen tilanteessa, jossa henkilö on. Masennus, ahdistus ja heikko itsetunto voivat johtua sorretuista tunteista tai asettumisesta tilanteisiin, joissa ei ole mukava. Usko siihen, että kaikki miehet ovat aggressiivisia, johtaa hyväksymiseen ja normaaliin suhteiden väärinkäyttöön. Lause "Hän on vain ilkeä, koska hän pitää sinusta" sanotaan usein sen jälkeen, kun ala -asteen poika vetää tytön hiuksista tai työntää hänet alas. Kertomalla ala -asteen oppilaille tämä lause se opettaa heitä ”yhdistämään kipu rakkauteen”, ja hänen pitäisi odottaa hyväksikäyttöä, kun mies on parisuhteessa.

Persoonallisuuden lisäksi sukupuoliroolit vaikuttavat ihmisten valitsemaan uraan. Koska jotkut työpaikat vaativat ”välittävää, lohdullista ja palvelevaa käyttäytymistä”, ne merkitään naisen työksi ja stereotyypillä ei yleensä ole korkeaa miesten työllisyyttä. Työpaikoilla, kuten sairaanhoitajalla ja lentoemännällä, on usein suurin osa naisista, koska he vaativat "hellyyttä ja kärsivällisyyttä", kun taas rakennusalan ja poliisin kaltaisissa työpaikoissa on suurin osa miesten työntekijöistä, koska ne vaativat "fyysistä voimaa ja sitkeyttä". Miehiä kannustetaan työhön, joka vaatii fyysisiä, tieteellisiä tai matemaattisia taitoja, koska heidän uskotaan olevan parempia näillä aloilla, toisin kuin naiset, joiden uskotaan olevan parempia emotionaalisissa taidoissa, kielessä ja humanistisissa tieteissä. Naisia ​​kannustetaan osallistumaan yliopistoon ennen uran aloittamista, kun taas miesten odotetaan siirtyvän suoraan työvoimaan. Tämän sukupuolistereotypian vuoksi yli 57% opiskelijoista on naisia. Siksi miehet saavat vähemmän koulutusta. Vaikutus ei kuitenkaan lopu uran valintaan. Sukupuoliroolien vuoksi naiset kokevat "palkkaeroja, ammatillista eriytymistä, johtajan ylennyksen kieltämistä, lasikattoa eri ammateissa, naistyöntekijöiden lisääntyneen rentoutumista" ja "yhtäläisyyksiä ja työmahdollisuuksia".

Lisäksi sukupuoliroolit ovat tärkeä tekijä miesten ja naisten rooleissa perheympäristössä. Useimmat perheet on perustettu siellä, missä isä työskentelee ja on talon pää, ja äiti pysyy kotona huolehtimassa talosta ja lapsista. Tämä voidaan yhdistää ajatukseen, että naiset ovat hoivaavia ja lempeitä. Yhteiskunta painostaa naisia ​​hankkimaan ja kasvattamaan lapsia, vaikka useimmat olisivat onnellisia ilman heitä. Stereotyypin vuoksi, että miehillä on auktoriteetti, sitä halveksitaan, kun mies on kotona oleva aviomies ja hänen vaimonsa työskentelee. Häntä pidetään heikkona ja "miehettömänä", koska hän ei hae vaativaa työtä ja antaa vaimon huolehtia perheestä. Jotkut ihmiset eivät usko, että stereotypioilla ja sukupuolirooleilla on tärkeä rooli ihmisten elämässä nykyään. Jotkut uskovat, että ”kuilu eri sukupuolten välillä on jo sulanut, luoden tasa -arvoisen yhteiskunnan ja tasa -arvoisempia perheitä” ja että perheillä pitäisi olla oma järjestelmä ”Lapset on koulutettava selviytymään perherooleista. Tämä auttaa heitä ymmärtämään ja rakastamaan vanhempia. " Vaikka he sanovat, että sukupuoliroolit olivat aikoinaan ongelma, he eivät usko olevansa nykyinen ongelma. Silti vuonna 2015 kokopäivätyöntekijät 20% vähemmän kuin miehet, joilla on samat valtuudet ja sama työ. Vaikka kirjoittajat sanovat, että yhteiskunnassa ei ole sukupuoliroolia ja että sukupuolet ovat tasa-arvoisia, he uskovat myös, että lapsilla on oltava sukupuolirooli kotona oleville vanhemmille, jotta he voivat olla rakastavia. Useat tutkimukset kuitenkin kiistävät tämän uskon. Näiden tutkimusten mukaan ainoa ero ei -perinteisen perheen ja sukupuoliroolin mukaisen perinteisen perheen välillä on se, että ei -perinteisten perheiden lapsilla on taipumus poiketa tyypillisistä sukupuolirooleista ja stereotypioista.

Vaikka sukupuoliroolit ja stereotypiat voivat vaikuttaa viattomilta ja lähes olemattomilta nykypäivän kulttuurissa, ne ovat edelleen läsnä ja vaikuttavat merkittävästi nykyisiin ja tuleviin sukupolviin. Ne asettavat rajoja persoonallisuuden ja mielenterveyden tietoisuudelle. He yrittävät pakottaa miehet ja naiset tiettyihin työtehtäviin ja syrjiä niitä, jotka eivät noudata vaatimuksia. Sukupuoliroolit vaikuttavat jopa tapaan, jolla perhe -elämä rakennetaan ja ylläpidetään. Monia vuosia sitten tehdyt sukupuoliroolit ovat vahingoittaneet nykypäivän kulttuuria. Ne vaikuttavat koulutukseen kertomalla miehille, että koulunkäynti, erityisesti korkeakoulu, ei ole välttämätöntä, ellei joku ole nainen. Ne vaikuttavat talouteen luomalla palkkaeroja miesten ja naisten välillä, vaikka työ ja pätevyys olisivat samat. Ne vaikuttavat siihen, miten henkilöä kasvatetaan ja miten he säilyttävät itsensä merkitsemällä piirteet ja käyttäytymisen naiseksi tai mieheksi. Sukupuoliroolit ja stereotypiat eivät ehkä näytä kovin paljoilta, mutta niiden vaikutus kestää monien sukupolvien ajan.


Liikunta, urheilu ja sukupuoli kouluissa

Säännölliseen liikuntaan liittyvä hyöty on dokumentoitu hyvin, mutta suuri osa väestöstä ei ole riittävän aktiivinen. Koulujen liikunta- ja urheiluohjelmat tunnistetaan tärkeiksi osiksi liikunnan edistämisessä. Tytöt ovat vähemmän aktiivisia kuin pojat, ja on näyttöä siitä, että liikuntaohjelmat eivät vastaa tehokkaasti heidän tarpeitaan. Tämän luvun keskipisteenä on tarkastella sukupuolta konstruktiona liikunnan ja urheilun aloilla ja selventää syitä siihen, miksi tytöt ovat yleensä vähemmän aktiivisia ja harrastavat vähemmän liikuntaa. Historiallisen katsauksen jälkeen tarkastellaan opetussuunnitelmiin liittyviä kysymyksiä ja motivaatiokysymyksiä. Vaikutus kohdistuu keinoihin, joilla opettajat voivat tarjota positiivisia kokemuksia kaikille liikunnan ja urheilun opiskelijoille, jotka kannustavat heitä omaksumaan ja ylläpitämään terveellisiä aktiivisia elämäntapoja ja parantamaan elämänlaatua koko elinkaaren ajan.


Kuinka muuttaa asennetta sukupuoliroolien suhteen

Valtaosa meistä on kuullut ja sanonut tällaisia ​​lausuntoja monta kertaa & ndash lausunnot, jotka ohjaavat tai tuomitsevat toimia sukupuolen perusteella. Käsityksemme siitä, miten miesten ja naisten on tarkoitus toimia, heidän vahvuutensa ja heikkoutensa ja millaisia ​​valintoja heidän pitäisi tehdä, voivat vaikuttaa suuresti omaan käsitykseemme tai siihen, miten näemme itsemme. Itsekäsitys on avaintekijä tekemissämme valinnoissa, koska se määrittää sen, mitä pidämme oikeana ja jopa mahdollisena itsellemme. Kun ajatukset sukupuolestamme vaikuttavat tiedostamattomasti itsekäsitykseemme, olemme vaarassa ohjata elämäämme oletuksilla, jotka tietoisen ajattelun valossa altistuessaan voivat osoittautua vääräksi. Siksi on tärkeää ajatella kriittisesti sukupuolten välisiä ajatuksia ja niiden vaikutusta päätöksentekoomme.

Mikä on sukupuoli?

Ensinnäkin meidän on ymmärrettävä sukupuolen ja sukupuolen välinen ero. Seksi on biologista miestä, jos olet syntynyt XY -kromosomilla, ja naista, jos olet syntynyt XX -kromosomilla. Vähemmistö ihmisistä ja noin 1 000: sta & ndash syntyy eri kromosomeilla eikä heidän sukupuolensa ole selvä. Useimmille ihmisille seksi ei ole keskustelun aihe, eikä se ole se, mistä me puhumme tässä artikkelissa.

Toisaalta sukupuoli on paljon kiistanalaisempi käsite. Maailman terveysjärjestö määrittelee sukupuolen & ldquothe sosiaalisesti rakennettuja rooleja, käyttäytymistä, toimintaa ja ominaisuuksia, joita yhteiskunta pitää sopivina miehille ja naisille. & lsquoMies & rsquo ja & lsquofemale & rsquo ovat sukupuoliluokkia, kun taas & lsquomasculine & rsquo ja & lsquofeminine & rsquo ovat sukupuolikategorioita. & rdquo Sukupuoliluokat ovat se, mitä pohdimme seuraavissa osioissa.

Katsotaanpa lähemmin

Ensinnäkin pohdimme naisia ​​koskevia yleisiä ajatuksia tai stereotypioita naisellisuutta koskevassa keskustelussa. Tarkastelemme sitä, millaisia ​​naisia ​​yleensä ajatellaan olevan, minkä tyyppisiin toimintoihin he oletettavasti sopivat tai jotka eivät sovi ja millaista käyttäytymistä pidetään heille sopivana. Sitten me & rsquoll teemme saman ajatuksille maskuliinisuudesta. Kun olemme saaneet käsityksen sukupuoliluokista, harkitsemme, ovatko nämä ajatukset päteviä vai eivät. Lopuksi keskustelemme siitä, miten sukupuoli -ajatukset voivat vaikuttaa kykyymme kokea kaikki mahdollisuudet, jotka ovat edessämme, ja kyvyistämme pyrkiä niihin.

Pyydän teitä lähtemään kanssani tähän matkaan sukupuoliväylää pitkin avoimin mielin ja rohkeasti ajattelemaan kriittisesti. Pitkien uskomusten ja ideoiden kyseenalaistaminen voi olla melko huolestuttavaa, varsinkin kun siihen liittyy oma käsitys. Sen lisäksi, että kriittinen ajattelu on yksi ihmisarvoisimmista ihmisistä, se voi olla erittäin palkitsevaa. Saatat huomata, että sinulla on enemmän mahdollisuuksia ja valmiuksia kuin olet kuvitellut aiemmin. Voit myös saada uutta kunnioitusta vastakkaista sukupuolta edustavia jäseniä ajattelemalla sukupuoli -ideoita. Näitä seikkoja silmällä pitäen pyydän teitä uskaltamaan kyseenalaistaa sen, mitä teille on ehkä kerrottu ja mitä olette kertoneet itsestänne sukupuolesta.

Naisellisuus: Mikä on "naisellinen"?

& ldquoMiehiä hallitsevat älylinjat - naiset: tunteiden käyrät. & rdquo
James Joyce

Työssäni nuorisotyöntekijänä tein sukupuolikysymyksiä koskevan toiminnan, jossa teini-ikäiset ja teini-ikäiset osallistujat loivat luettelon termeistä, jotka yleisesti liittyvät naisellisuuteen ja maskuliinisuuteen. Tästä ja samoin kuin terveysopas -verkkosivustolla olevista luetteloista otan esille tuodakseni esiin sukupuoliluokat, joita kohtaamme kulttuurissamme tänään.

Seuraavassa on osittainen luettelo naisellisuuteen liittyvistä ominaisuuksista, vahvuuksista, heikkouksista ja odotuksista:

Herkkä/hauras
Riippuvainen
Heikko
Ravitseva
Ei urheilullinen
Gossipy
Ulkonäköön pakkomielle
Irrationaalinen
Moody
Haluaa puhua tunteista
Käyttää meikkiä
Poika-hullu
Ei vastuussa
Hyvä ruoanlaittoon/kotitöihin
Alistuva
Ei hyvä käytännön työssä
Flirttaileva
Herkkä/emotionaalinen
Haluatko saada vauvoja
Arvosuhde/perhe uran aikana
Siisti/siisti
Haluatko olla pidetty/kaipaa miellyttää
Huono matematiikassa/luonnontieteissä
Pitäisi pyrkiä olemaan houkutteleva
Huomionkipeä
Manipuloiva
Alhainen sukupuolivietti
Pitäisi ajaa vartalokarvat

Yllä oleva luettelo kuvaa naisia ​​älyttömiksi, liian tunteellisiksi ja ennalta määrätyiksi huolehtimaan toisista, samalla kun miehet huolehtivat itsestään taloudellisesti ja fyysisesti. Se kuvastaa myös kulttuurista painetta, joka kohdistuu naisiin houkuttelevuuteen panostamalla paljon fyysiseen ulkonäköönsä. Positiivisemmalla puolella se kuvaa naisia ​​emotionaalisesti älykkäiksi ja huolehtiviksi yksilöiksi. Vaikka naiset ovat edistyneet merkittävästi viimeisen puolen vuosisadan aikana itsenäistyessään ja paremmin koulutettuna, naisellisuuden, riippuvuuden, ulkonäön ja osaamisen, henkisen kehityksen ja ajattelun välinen kulttuurinen yhteys on edelleen olemassa.

Miten nämä ajatukset naisellisuudesta vaikuttavat naisiin? Tytöt ja naiset saattavat joutua perheen, ystävien ja jopa vieraiden painostukseen mukautumaan feminiinisyyttä koskeviin ajatuksiin. Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, miten ajatukset naisellisuudesta ilmenevät jokapäiväisessä elämässä.

 • Tytöt ja naiset, jotka eivät sovi naisellisuusmuottiin edellä kuvatulla tavalla, voidaan kutsua & ldquotomboys, & rdquo vihjaamalla, että he eivät käyttäydy kuin & ldquoreal naiset. & Rdquo He voivat myös kyseenalaistaa seksuaalisuutensa.
 • Eräässä tutkimuksessa todettiin, että meikkiä käyttäviä naisia ​​pidetään todennäköisemmin pätevinä, miellyttävinä ja luotettavina, mikä tarkoittaa, että pidättäytyminen tästä vakiokäytännöstä voi johtaa epäoikeudenmukaisiin arvioihin naisen ja rsquosin luonteesta ja kyvyistä.
 • Ei ole harvinaista, että sukulaiset painostavat 20 -vuotiaita naisia ​​menemään naimisiin ja luomaan perheen, kun taas älyllisiä ja ammatillisia saavutuksia ei kannusteta tai kunnioiteta.
 • Miehet voivat odottaa naisten suorittavan suurimman osan lastenhoito- ja kotitehtävistä.
 • Luokkahuoneessa tehtyjen sukupuolinäkökohtia koskevien tutkimusten mukaan opettajat esittävät tytöille usein helpompia kysymyksiä kuin pojat ja antavat vähemmän perusteellista tai olennaista palautetta tyttöjen työstä kuin poikien tekemät.

Nyt meillä on parempi käsitys naisellisuuteen liittyvistä odotuksista ja joistakin tavoista, joilla ne voivat esiintyä tyttöjen ja rsquon sekä naisten ja rsquosien elämässä. Kun olemme perehtyneet ajatuksiin maskuliinisuudesta, alamme pohtia, mistä sukupuoli -ideat ovat peräisin ja pitävätkö ne vettä.

Maskuliinisuus: Mikä on "miehekäs"?

& ldquo Pojat ovat poikia, samoin kuin monet keski-ikäiset miehet. & rdquo
Kin Hubbard

Kuten luettelo naisellisuuteen liittyvistä termeistä, myös maskuliinisuuteen liittyvä käsittää oletetut vahvuudet ja heikkoudet, luonteenpiirteet ja miehiltä odotetut käyttäytymismallit.

Vahva
Ei ole hyvä puhua tunteista
Riippumaton
Herkkä
Pätevä
Aggressiivinen
Rationaalinen
Hyvä käsityössä
Yksinkertainen (ei monimutkaisia ​​tunteita/tarpeita)
Ei hoitavaa
Leivän voittaja
Lupaava/houkutellut monia naisia
Impulsiivinen
Pitäisi olla hyvä ulkoilussa (kuten kalastus ja metsästys)
Röyhkeä/sotkuinen
Hyperseksuaalinen/vähän hallintaa seksuaalisiin impulsseihin
Laulu ja ndash ilmaisevat mielipiteitään
Urheilullinen
Johdossa
Rohkeat/riskintekijät
Huono ruoanlaitossa/kotitöissä
Keskity enemmän työhön kuin perheeseen/parisuhteeseen
Viha ensisijaisena negatiivisena tunteena
Hyvä matematiikassa/luonnontieteissä

Tämä luettelo korostaa joitain painostuksia ja ristiriitaisia ​​viestejä, joita nuoret miehet kohtaavat siitä, miten he ovat ja millaisia ​​heidän pitäisi olla. Se kuvaa miehiä heidän elämänsä ja heidän ympärillään olevien ihmisten & ldquoin -hallitsijana ja rdquona samalla kun heitä ohjaavat samanaikaisesti seksuaaliset ja aggressiiviset impulssit. Yleiset ajatukset maskuliinisuudesta kertovat pojille ja miehille, että heillä ei pitäisi olla hyvin kehittynyt tunne-elämä tai he voivat kommunikoida hyvin ympärillään olevien kanssa. Miehiä painostetaan tarjoamaan taloudellisesti ja fyysisesti naisille ja heidän perheilleen, ja koska heidän oletetaan olevan riippumattomia ja päteviä, kaikkia haavoittuvuuksia tai avun tarvetta ei hyväksytä.

Miten nämä ajatukset maskuliinisuudesta vaikuttavat miehiin? Mitä tulee naisiin, paineita sukupuolten käsitysten mukauttamiseksi voi tulla kaikilta puolilta ja kaikilla elämänaloilla läheisistä sukulaisista täysin tuntemattomiin. Tässä on muutamia esimerkkejä paineista, joita pojat ja miehet voivat kohdata maskuliinisuutta koskevien ideoiden vuoksi.

 • & ldquoWuss, & rdquo & ldquopansy & rdquo ja & ldquoSally & rdquo ovat joitain lempeämpiä nimiä, joita voidaan kutsua miehille, jotka eivät noudata maskuliinisuuden ideoita, ja kuten ei-vaatimustenmukaisten naisten, heidän seksuaalisuutensa voidaan kyseenalaistaa.
 • Kaverit voivat kiusata vaatimustenvastaisia ​​miehiä ja käyttäytyä väkivaltaisesti heitä kohtaan.
 • Opettajat ja vanhemmat voivat odottaa, että mieslapset ovat kovempia ja vähemmän emotionaalisia kuin naislapset, ja siksi he voivat reagoida hylkäävästi tai apaattisesti, kun mieslapset itkevät.
 • Opettajat voivat tuomita negatiivisesti miesopiskelijan hiljaisuudesta ja oppimisesta, odottaen enemmän itsevarmaa ja raivokkaampaa käyttäytymistä.
 • Vaikka naisten työskentely ja elättäminen ovat nykyään paljon yleisempiä kuin aikaisemmin, tutkimuksen mukaan miehet maksavat yleensä treffikulut ja tuntevat syyllisyyttä hyväksyessään rahaa naiselta. Lähes puolet tutkituista naisista odotti miesten maksavan treffeistä.

Nyt kun meillä on käsitys siitä, mistä maskuliinisuuden ja naisellisuuden uskotaan koostuvan, ja joistakin tosielämän tavoista, joilla ne vaikuttavat miehiin ja naisiin, voimme pohtia, mistä nämä ajatukset ovat peräisin ja ovatko ne päteviä vai eivät. Sitten tarkastelemme, kuinka sukupuoleen perustuva itsekäsityksemme vaikuttaa kykyymme tehdä valintoja elämässämme. Aika siirtyä osaan 2.

Kirjoittanut Am & eacutee LaTour
___________________

Copyright 2014 / Good Choices Good Life, Inc. / Kaikki oikeudet pidätetään


Liikunta, urheilu ja sukupuoli kouluissa

Säännölliseen liikuntaan liittyvä hyöty on dokumentoitu hyvin, mutta suuri osa väestöstä ei ole riittävän aktiivinen. Koulujen liikunta- ja urheiluohjelmat tunnistetaan tärkeiksi osiksi liikunnan edistämisessä. Tytöt ovat vähemmän aktiivisia kuin pojat, ja on näyttöä siitä, että liikuntaohjelmat eivät vastaa tehokkaasti heidän tarpeitaan. Tämän luvun keskipisteenä on tarkastella sukupuolta konstruktiona liikunnan ja urheilun aloilla ja selventää syitä, miksi tytöt ovat yleensä vähemmän aktiivisia ja harrastavat vähemmän liikuntaa. Historiallisen katsauksen jälkeen tarkastellaan opetussuunnitelmiin liittyviä kysymyksiä ja motivaatiokysymyksiä. Vaikutus kohdistuu keinoihin, joilla opettajat voivat tarjota positiivisia kokemuksia kaikille liikunnan ja urheilun opiskelijoille, jotka kannustavat heitä omaksumaan ja ylläpitämään terveellisiä aktiivisia elämäntapoja ja parantamaan elämänlaatua koko elinkaaren ajan.


Kuinka muuttaa asennetta sukupuoliroolien suhteen

Suurin osa meistä on kuullut ja sanonut tällaisia ​​lausuntoja monta kertaa & ndash lausunnot, jotka ohjaavat tai tuomitsevat toimia sukupuolen perusteella. Käsityksemme siitä, miten miesten ja naisten on tarkoitus toimia, heidän vahvuutensa ja heikkoutensa ja millaisia ​​valintoja heidän pitäisi tehdä, voivat vaikuttaa suuresti omaan käsitykseemme tai siihen, miten näemme itsemme. Itsekäsitys on avaintekijä tekemissämme valinnoissa, koska se määrittää sen, mitä pidämme oikeana ja jopa mahdollisena itsellemme. Kun ajatukset sukupuolestamme vaikuttavat tiedostamattomasti itsekäsitykseemme, olemme vaarassa ohjata elämäämme oletuksilla, jotka tietoisen ajattelun valossa altistuessaan voivat osoittautua vääräksi. Siksi on tärkeää ajatella kriittisesti sukupuolten välisiä ajatuksia ja niiden vaikutusta päätöksentekoomme.

Mikä on sukupuoli?

Ensinnäkin meidän on ymmärrettävä sukupuolen ja sukupuolen välinen ero. Seksi on biologista miestä, jos olet syntynyt XY -kromosomilla, ja naista, jos olet syntynyt XX -kromosomilla. Vähemmistö ihmisistä ja noin 1 000: sta & ndash syntyy eri kromosomeilla eikä heidän sukupuolensa ole selvä. Useimmille ihmisille seksi ei ole keskustelun aihe, eikä se ole se, mistä me puhumme tässä artikkelissa.

Toisaalta sukupuoli on paljon kiistanalaisempi käsite. Maailman terveysjärjestö määrittelee sukupuolen & ldquothe sosiaalisesti rakennettuja rooleja, käyttäytymistä, toimintaa ja ominaisuuksia, joita yhteiskunta pitää sopivina miehille ja naisille. & lsquoMies & rsquo ja & lsquofemale & rsquo ovat sukupuoliluokkia, kun taas & lsquomasculine & rsquo ja & lsquofeminine & rsquo ovat sukupuolikategorioita. & rdquo Sukupuoliluokat ovat se, mitä pohdimme seuraavissa osioissa.

Katsotaanpa lähemmin

Ensinnäkin pohdimme naisia ​​koskevia yleisiä ajatuksia tai stereotypioita naisellisuutta koskevassa keskustelussa. Tarkastelemme sitä, millaisia ​​naisia ​​yleensä ajatellaan olevan, minkä tyyppisiin toimintoihin he oletettavasti sopivat tai jotka eivät sovi ja millaista käyttäytymistä pidetään heille sopivana. Sitten me & rsquoll teemme saman ajatuksille maskuliinisuudesta. Kun olemme saaneet käsityksen sukupuoliluokista, harkitsemme, ovatko nämä ajatukset päteviä vai eivät. Lopuksi keskustelemme siitä, miten sukupuoli -ajatukset voivat vaikuttaa kykyymme kokea kaikki mahdollisuudet, jotka ovat edessämme, ja kyvyistämme pyrkiä niihin.

Pyydän teitä lähtemään kanssani tähän matkaan sukupuoliväylää pitkin avoimin mielin ja rohkeasti ajattelemaan kriittisesti. Pitkien uskomusten ja ideoiden kyseenalaistaminen voi olla melko huolestuttavaa, varsinkin kun siihen liittyy oma käsitys. Sen lisäksi, että kriittinen ajattelu on yksi ihmisarvoisimmista ihmisistä, se voi olla erittäin palkitsevaa. Saatat huomata, että sinulla on enemmän mahdollisuuksia ja valmiuksia kuin olet kuvitellut aiemmin. Voit myös saada uutta kunnioitusta vastakkaista sukupuolta edustavia jäseniä ajattelemalla sukupuoli -ideoita. Näitä seikkoja silmällä pitäen pyydän teitä uskaltamaan kyseenalaistaa sen, mitä teille on ehkä kerrottu ja mitä olette kertoneet itsestänne sukupuolesta.

Naisellisuus: Mikä on "naisellinen"?

& ldquoMiehiä hallitsevat älylinjat - naiset: tunteiden käyrät. & rdquo
James Joyce

Työssäni nuorisotyöntekijänä tein sukupuolikysymyksiä koskevan toiminnan, jossa teini-ikäiset ja teini-ikäiset osallistujat loivat luettelon termeistä, jotka yleisesti liittyvät naisellisuuteen ja maskuliinisuuteen. Tästä ja samoin kuin terveysopas -verkkosivustolla olevista luetteloista otan esille tuodakseni esiin sukupuoliluokat, joita kohtaamme kulttuurissamme tänään.

Seuraavassa on osittainen luettelo naisellisuuteen liittyvistä ominaisuuksista, vahvuuksista, heikkouksista ja odotuksista:

Herkkä/hauras
Riippuvainen
Heikko
Ravitseva
Ei urheilullinen
Gossipy
Ulkonäköön pakkomielle
Irrationaalinen
Moody
Haluaa puhua tunteista
Käyttää meikkiä
Poika-hullu
Ei vastuussa
Hyvä ruoanlaittoon/kotitöihin
Alistuva
Ei hyvä käytännön työssä
Flirttaileva
Herkkä/emotionaalinen
Haluatko saada vauvoja
Arvosuhde/perhe uran aikana
Siisti/siisti
Haluatko olla tykätty/halukas miellyttämään
Huono matematiikassa/luonnontieteissä
Pitäisi pyrkiä olemaan houkutteleva
Huomionkipeä
Manipuloiva
Alhainen sukupuolivietti
Pitäisi ajaa vartalokarvat

Yllä oleva luettelo kuvaa naisia ​​älyttömiksi, liian tunteellisiksi ja ennalta määrätyiksi huolehtimaan toisista samalla kun he huolehtivat itsestään taloudellisesti ja suojaavat fyysisesti miehiä. Se kuvastaa myös kulttuurista painetta, joka kohdistuu naisiin houkuttelevuuteen panostamalla paljon fyysiseen ulkonäköönsä. Positiivisemmalla puolella se kuvaa naisia ​​emotionaalisesti älykkäiksi ja huolehtiviksi yksilöiksi. Vaikka naiset ovat edistyneet merkittävästi viimeisen puolen vuosisadan aikana itsenäistyessään ja paremmin koulutettuna, naisellisuuden, riippuvuuden, ulkonäön ja osaamisen, henkisen kehityksen ja ajattelun välinen kulttuurinen yhteys on edelleen olemassa.

Miten nämä ajatukset naisellisuudesta vaikuttavat naisiin? Tytöt ja naiset saattavat joutua perheen, ystävien ja jopa vieraiden painostukseen mukautumaan feminiinisyyttä koskeviin ajatuksiin. Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, miten ajatukset naisellisuudesta ilmenevät jokapäiväisessä elämässä.

 • Tytöt ja naiset, jotka eivät sovi naisellisuusmuottiin edellä kuvatulla tavalla, voidaan kutsua & ldquotomboys, & rdquo vihjaamalla, että he eivät käyttäydy kuin & ldquoreal naiset. & Rdquo He voivat myös kyseenalaistaa seksuaalisuutensa.
 • Eräässä tutkimuksessa todettiin, että meikkiä käyttäviä naisia ​​pidetään todennäköisemmin pätevinä, miellyttävinä ja luotettavina, mikä tarkoittaa, että pidättäytyminen tästä vakiokäytännöstä voi johtaa epäoikeudenmukaisiin arvioihin naisen ja rsquosin luonteesta ja kyvyistä.
 • Ei ole harvinaista, että sukulaiset painostavat 20- ja 20 -vuotiaita naisia ​​menemään naimisiin ja luomaan perheen, kun taas henkisiä ja ammatillisia saavutuksia kannustetaan tai kunnioitetaan vähemmän.
 • Miehet voivat odottaa naisten suorittavan suurimman osan lastenhoito- ja kotitehtävistä.
 • Luokkahuoneessa tehtyjen sukupuolinäkökohtia koskevien tutkimusten mukaan opettajat esittävät tytöille usein helpompia kysymyksiä kuin pojat ja antavat vähemmän perusteellista tai olennaista palautetta tyttöjen työstä kuin poikien tekemät.

Nyt meillä on parempi käsitys naisellisuuteen liittyvistä odotuksista ja joistakin tavoista, joilla ne voivat esiintyä tyttöjen ja rsquon sekä naisten ja rsquosien elämässä. Kun olemme perehtyneet ajatuksiin maskuliinisuudesta, alamme pohtia, mistä sukupuoli -ideat ovat peräisin ja pitävätkö ne vettä.

Maskuliinisuus: Mikä on "miehekäs"?

& ldquo Pojat ovat poikia, samoin kuin monet keski-ikäiset miehet. & rdquo
Kin Hubbard

Kuten luettelo naisellisuuteen liittyvistä termeistä, myös maskuliinisuuteen liittyvä käsittää oletetut vahvuudet ja heikkoudet, luonteenpiirteet ja miehiltä odotetut käyttäytymismallit.

Vahva
Ei ole hyvä puhua tunteista
Riippumaton
Herkkä
Pätevä
Aggressiivinen
Rationaalinen
Hyvä käsityössä
Yksinkertainen (ei monimutkaisia ​​tunteita/tarpeita)
Ei hoitavaa
Leivän voittaja
Lupaava/houkutellut monia naisia
Impulsiivinen
Pitäisi olla hyvä ulkoilussa (kuten kalastus ja metsästys)
Röyhkeä/sotkuinen
Hyperseksuaalinen/vähän hallintaa seksuaalisiin impulsseihin
Laulu ja ndash ilmaisevat mielipiteitään
Urheilullinen
Johdossa
Rohkeat/riskintekijät
Huono ruoanlaitossa/kotitöissä
Keskity enemmän työhön kuin perheeseen/parisuhteeseen
Viha ensisijaisena negatiivisena tunteena
Hyvä matematiikassa/luonnontieteissä

Tämä luettelo korostaa joitain painostuksia ja ristiriitaisia ​​viestejä, joita nuoret miehet kohtaavat siitä, miten he ovat ja millaisia ​​heidän pitäisi olla. Se kuvaa miehiä heidän elämänsä ja heidän ympärillään olevien ihmisten & ldquoin -hallitsijana ja rdquona samalla kun heitä ohjaavat samanaikaisesti seksuaaliset ja aggressiiviset impulssit. Yleiset ajatukset maskuliinisuudesta kertovat pojille ja miehille, että heillä ei pitäisi olla hyvin kehittynyt tunne-elämä tai he voivat kommunikoida hyvin ympärillään olevien kanssa. Miehiä painostetaan tarjoamaan taloudellisesti ja fyysisesti naisille ja heidän perheilleen, ja koska heidän oletetaan olevan riippumattomia ja päteviä, kaikkia haavoittuvuuksia tai avun tarvetta paheksutaan.

Miten nämä ajatukset maskuliinisuudesta vaikuttavat miehiin? Mitä tulee naisiin, paineita sukupuolten käsitysten mukauttamiseksi voi tulla kaikilta puolilta ja kaikilla elämänaloilla läheisistä sukulaisista täysin tuntemattomiin. Tässä on muutamia esimerkkejä paineista, joita pojat ja miehet voivat kohdata maskuliinisuutta koskevien ideoiden vuoksi.

 • & ldquoWuss, & rdquo & ldquopansy & rdquo ja & ldquoSally & rdquo ovat joitain lempeämpiä nimiä, joita voidaan kutsua miehille, jotka eivät noudata maskuliinisuuden ideoita, ja kuten ei-vaatimustenmukaisten naisten, heidän seksuaalisuutensa voidaan kyseenalaistaa.
 • Kaverit voivat kiusata vaatimustenvastaisia ​​miehiä ja käyttäytyä väkivaltaisesti heitä kohtaan.
 • Opettajat ja vanhemmat voivat odottaa, että mieslapset ovat kovempia ja vähemmän emotionaalisia kuin naislapset, ja siksi he voivat reagoida hylkäävästi tai apaattisesti, kun mieslapset itkevät.
 • Opettajat voivat tuomita negatiivisesti miesopiskelijan hiljaisuudesta ja oppimisesta, odottaen enemmän itsevarmaa ja raivokkaampaa käyttäytymistä.
 • Vaikka naisten työskentely ja elättäminen ovat nykyään paljon yleisempiä kuin aikaisemmin, tutkimuksen mukaan miehet maksavat yleensä treffikulut ja tuntevat syyllisyyttä hyväksyessään rahaa naiselta. Lähes puolet tutkituista naisista odotti miesten maksavan treffeistä.

Nyt kun meillä on käsitys siitä, mistä maskuliinisuuden ja naisellisuuden uskotaan koostuvan, ja joistakin tosielämän tavoista, joilla ne vaikuttavat miehiin ja naisiin, voimme pohtia, mistä nämä ajatukset ovat peräisin ja ovatko ne päteviä. Sitten tarkastelemme, kuinka sukupuoleen perustuva itsekäsityksemme vaikuttaa kykyymme tehdä valintoja elämässämme. Aika siirtyä osaan 2.

Kirjoittanut Am & eacutee LaTour
___________________

Copyright 2014 / Good Choices Good Life, Inc. / Kaikki oikeudet pidätetään


Naisten sukupuolistereotypiasta keskustellaan yleisemmin sukupuolistereotypioita opetettaessa, koska monet uskovat, että naisten sukupuolistereotypiat ovat olleet valtava haitta naisten sosiaaliselle edistymiselle, koulutuksen ja työvoiman kautta. Naisten yleisiä sukupuolistereotypisia ominaisuuksia ovat: alistuva, hiljainen, siisti, heikko, puhdas, kömpelö, epäpätevä ja äidillinen. Koska sosiaaliset paineet täyttää nämä odotukset ovat voimakkaita, tyypillisesti vanhempien, ystävien, opettajien ja median pakottamia, monet naiset noudattavat näitä ominaisuuksia. He pidättäytyvät puhumasta mielipiteestään, ryhtyvät aktiivisesti voimaurheiluun eivätkä etene erityisen hyvin työelämässä epävarmuuden ja äitiyspaineen vuoksi. Niitä, jotka eivät noudata sukupuolirooleja, pidetään usein ankarina, kontrolloivina tai miehekköinä.

Miehillä on myös tiukat sukupuolistereotypiat, jotka yleensä vahvistavat ajatusta siitä, että miehillä ei ole naisellisia ominaisuuksia. Pohjimmiltaan tämä tarkoittaa sitä, että miesten on kulttuurisesti mahdotonta hyväksyä siisteyden, tunteellisuuden, heikkouden tai hoivaamisen ominaisuuksia. Tämä jättää miesten stereotyyppiset ominaisuudet urheilullisuudesta, äänekkyydestä, voimasta, hallitsevuudesta ja tunteiden täydellisestä hallinnasta. Vaikka tämä voi vaikuttaa kielteisesti miesten henkiseen ja emotionaaliseen kasvuun, se rohkaisee myös miehiä menestymään aktiivisesti urheilussa ja työelämässä pelätessään, että heitä pidetään naisellisina tai heikoina. Taloudellisesti sukupuolistereotypiat vaikuttavat vaikuttavan miehiin myönteisesti, mutta sukupuolistereotypioilla on taipumus rajoittaa miesten luovuutta ja emotionaalista kasvua. Luovia ja emotionaalisia miehiä, jotka eivät täytä stereotypioita, nähdään yleensä negatiivisessa valossa.


Transgender -ideologia on täynnä ristiriitoja. Tässä ovat suuret.

KOMMENTOINTI

Entinen vanhempi tutkija

Nyt aktivistit väittävät, että sukupuoli -identiteetti on kohtalo, kun taas biologinen sukupuoli on sosiaalinen rakenne. itakdalee/Getty Images

Ihmiset sanovat, että elämme postmodernissa aikakaudessa, joka on hylännyt metafysiikan. Se ei ole aivan totta.

Elämme postmodernia aikaa, joka edistää vaihtoehtoista metafysiikkaa. Kuten selitän kohdassa "Kun Harrystä tuli Sally", transsukupuolisten hetken ytimessä ovat radikaaleja ajatuksia ihmisestä - erityisesti siitä, että ihmiset ovat sitä, mitä he väittävät olevansa, päinvastaisista todisteista riippumatta. Transsukupuolinen poika on poika, ei vain tyttö, joka tunnistaa olevansa poika.

On ymmärrettävää, miksi aktivistit esittävät nämä väitteet. Väite transsukupuolisista identiteeteistä on paljon vakuuttavampi, jos se koskee sitä, kuka joku on, ei vain sitä, miten joku tunnistaa. Ja niin transsukupuolisten hetken retoriikka tippuu ontologisiin väitteisiin: Ihmiset ovat se sukupuoli, jonka he haluavat. Siinä se väite.

Transsukupuoliset aktivistit eivät myönnä, että tämä on metafyysinen väite. He eivät halua käydä keskustelua filosofian tasosta, joten he pukevat sen tieteelliseksi ja lääketieteelliseksi väitteeksi. And they’ve co-opted many professional associations for their cause.

Thus the American Psychological Association, in a pamphlet titled “Answers to Your Questions about Transgender People, Gender Identity, and Gender Expression,” tells us, “Transgender is an umbrella term for persons whose gender identity, gender expression, or behavior does not conform to that typically associated with the sex to which they were assigned at birth.”

Notice the politicized language: A person’s sex is “assigned at birth.” Back in 2005, even the Human Rights Campaign referred instead to “birth sex” and “physical sex.”

The phrase “sex assigned at birth” is now favored because it makes room for “gender identity” as the real basis of a person’s sex.

In an expert declaration to a federal district court in North Carolina concerning H.B. 2, Dr. Deanna Adkins stated, “From a medical perspective, the appropriate determinant of sex is gender identity.” Adkins is a professor at Duke University School of Medicine and the director of the Duke Center for Child and Adolescent Gender Care (which opened in 2015).

Adkins argues that gender identity is not only the preferred basis for determining sex, but “the only medically supported determinant of sex.” Every other method is bad science, she claims: “It is counter to medical science to use chromosomes, hormones, internal reproductive organs, external genitalia, or secondary sex characteristics to override gender identity for purposes of classifying someone as male or female.”

This is a remarkable claim, not least because the argument recently was that gender is only a social construct, while sex is a biological reality. Now, activists claim that gender identity is destiny, while biological sex is the social construct.

Adkins doesn’t say if she would apply this rule to all mammalian species. But why should sex be determined differently in humans than in other mammals? And if medical science holds that gender identity determines sex in humans, what does this mean for the use of medicinal agents that have different effects on males and females? Does the proper dosage of medicine depend on the patient’s sex or gender identity?

But what exactly is this “gender identity” that is supposed to be the true medical determinant of sex? Adkins defines it as “a person’s inner sense of belonging to a particular gender, such as male or female.”

Note that little phrase “such as,” implying that the options are not necessarily limited to male or female. Other activists are more forthcoming in admitting that gender identity need not be restricted to the binary choice of male or female, but can include both or neither. The American Psychological Association, for example, defines “gender identity” as “a person’s internal sense of being male, female, or something else.”

Adkins asserts that being transgender is not a mental disorder, but simply “a normal developmental variation.” And she claims, further, that medical and mental health professionals who specialize in the treatment of gender dysphoria are in agreement with this view.

Transgender Catechism

These notions about sex and gender are now being taught to young children. Activists have created child-friendly graphics for this purpose, such as the “Genderbread Person.” The Genderbread Person teaches that when it comes to sexuality and gender, people have five different characteristics, each of them falling along a spectrum.

There’s “gender identity,” which is “how you, in your head, define your gender, based on how much you align (or don’t align) with what you understand to be the options for gender.” The graphic lists “4 (of infinite)” possibilities for gender identity: “woman-ness,” “man-ness,” “two-spirit,” or “genderqueer.”

The second characteristic is “gender expression,” which is “the way you present gender, through your actions, dress, and demeanor.” In addition to “feminine” or “masculine,” the options are “butch,” “femme,” “androgynous,” or “gender neutral.”

Third is “biological sex,” defined as “the physical sex characteristics you’re born with and develop, including genitalia, body shape, voice pitch, body hair, hormones, chromosomes, etc.”

The final two characteristics concern sexual orientation: “sexually attracted to” and “romantically attracted to.” The options include “Women/Females/Femininity” and “Men/Males/Masculinity.” Which seems rather binary.

The Genderbread Person tries to localize these five characteristics on the body: gender identity in the brain, sexual and romantic attraction in the heart, biological sex in the pelvis, and gender expression everywhere.

The Genderbread Person espouses the latest iteration of transgender ideology. (Photo: Sam Killerman/It’s Prounounced Metrosexual)

The Genderbread Person presented here is version 3.3, incorporating adjustments made in response to criticism of earlier versions. But even this one violates current dogma. Some activists have complained that the Genderbread Person looks overly male.

A more serious fault in the eyes of many activists is the use of the term “biological sex.” Time magazine drew criticism for the same transgression in 2014 after publishing a profile of Laverne Cox, the “first out trans person” to be featured on the cover.

At least the folks at Time got credit for trying to be “good allies, explaining what many see as a complicated issue,” wrote Mey Rude in an article titled “It’s Time for People to Stop Using the Social Construct of ‘Biological Sex’ to Defend Their Transmisogyny.” (It’s hard to keep up with the transgender moment.)

But Time was judged guilty of using “a simplistic and outdated understanding of biology to perpetuate some very dangerous ideas about trans women,” and failing to acknowledge that biological sex “isn’t something we’re actually born with, it’s something that doctors or our parents assign us at birth.”

Today, transgender “allies” in good standing don’t use the Genderbread Person in their classrooms, but opt for the “Gender Unicorn,” which was created by Trans Student Educational Resources. It has a body shape that doesn’t appear either male or female, and instead of a “biological sex” it has a “sex assigned at birth.”

Those are the significant changes to the Genderbread Person, and they were made so that the new graphic would “more accurately portray the distinction between gender, sex assigned at birth, and sexuality.”

According to Trans Student Education Resources, “Biological sex is an ambiguous word that has no scale and no meaning besides that it is related to some sex characteristics. It is also harmful to trans people. Instead, we prefer ‘sex assigned at birth’ which provides a more accurate description of what biological sex may be trying to communicate.”

The Gender Unicorn is the graphic that children are likely to encounter in school. These are the dogmas they are likely to be catechized to profess.

The Gender Unicorn is used to avoid using a male or female body as default. (Photo: Landyn Pan and Anna Moore/Trans Student Educational Resources)

While activists claim that the possibilities for gender identity are rather expansive—man, woman, both, neither—they also insist that gender identity is innate, or established at a very young age, and thereafter immutable.

Dr. George Brown, a professor of psychiatry and a three-time board member of the World Professional Association for Transgender Health, stated in his declaration to the federal court in North Carolina that gender identity “is usually established early in life, by the age of 2 to 3 years old.”

Addressing the same court, Adkins asserted that “evidence strongly suggests that gender identity is innate or fixed at a young age and that gender identity has a strong biological basis.” (At no point in her expert declaration did she cite any sources for any of her claims.)

Transgender Contradictions

If the claims presented in this essay strike you as confusing, you’re not alone. The thinking of transgender activists is inherently confused and filled with internal contradictions. Activists never acknowledge those contradictions. Instead, they opportunistically rely on whichever claim is useful at any given moment.

Here I’m talking about transgender activists. Most people who suffer from gender dysphoria are not activists, and many of them reject the activists’ claims. Many of them may be regarded as victims of the activists, as I show in my book.

Many of those who feel distress over their bodily sex know that they aren’t really the opposite sex, and do not wish to “transition.” They wish to receive help in coming to identify with and accept their bodily self. They don’t think their feelings of gender dysphoria define reality.

But transgender activists do. Regardless of whether they identify as “cisgender” or “transgender,” the activists promote a highly subjective and incoherent worldview.

On the one hand, they claim that the real self is something other than the physical body, in a new form of Gnostic dualism, yet at the same time they embrace a materialist philosophy in which only the material world exists. They say that gender is purely a social construct, while asserting that a person can be “trapped” in the wrong gender.

They say there are no meaningful differences between man and woman, yet they rely on rigid sex stereotypes to argue that “gender identity” is real, while human embodiment is not. They claim that truth is whatever a person says it is, yet they believe there’s a real self to be discovered inside that person.

They promote a radical expressive individualism in which people are free to do whatever they want and define the truth however they wish, yet they try ruthlessly to enforce acceptance of transgender ideology.

It’s hard to see how these contradictory positions can be combined. If you pull too hard on any one thread of transgender ideology, the whole tapestry comes unraveled. But here are some questions we can pose:

If gender is a social construct, how can gender identity be innate and immutable? How can one’s identity with respect to a social construct be determined by biology in the womb? How can one’s identity be unchangeable (immutable) with respect to an ever-changing social construct? And if gender identity is innate, how can it be “fluid”?

The challenge for activists is to offer a plausible definition of gender and gender identity that is independent of bodily sex.

Is there a gender binary or not? Somehow, it both does and does not exist, according to transgender activists. If the categories of “man” and “woman” are objective enough that people can identify as, and be, men and women, how can gender also be a spectrum, where people can identify as, and be, both, or neither, or somewhere in between?

What does it even mean to have an internal sense of gender? What does gender feel like? What meaning can we give to the concept of sex or gender—and thus what internal “sense” can we have of gender—apart from having a body of a particular sex?

Apart from having a male body, what does it “feel like” to be a man? Apart from having a female body, what does it “feel like” to be a woman? What does it feel like to be both a man and a woman, or to be neither?

The challenge for the transgender activist is to explain what these feelings are like, and how someone could know if he or she “feels like” the opposite sex, or neither, or both.

Even if trans activists could answer these questions about feelings, that still wouldn’t address the matter of reality. Why should feeling like a man—whatever that means—make someone a man? Why do our feelings determine reality on the question of sex, but on little else? Our feelings don’t determine our age or our height. And few people buy into Rachel Dolezal’s claim to identify as a black woman, since she is clearly not.

If those who identify as transgender are the sex with which they identify, why doesn’t that apply to other attributes or categories of being? What about people who identify as animals, or able-bodied people who identify as disabled? Do all of these self-professed identities determine reality? If not, why not?

And should these people receive medical treatment to transform their bodies to accord with their minds? Why accept transgender “reality,” but not trans-racial, trans-species, and trans-abled reality?

The challenge for activists is to explain why a person’s “real” sex is determined by an inner “gender identity,” but age and height and race and species are not determined by an inner sense of identity.

Of course, a transgender activist could reply that an “identity” is, by definition, just an inner sense of self. But if that’s the case, gender identity is merely a disclosure of how one feels. Saying that someone is transgender, then, says only that the person has feelings that he or she is the opposite sex.

Gender identity, so understood, has no bearing at all on the meaning of “sex” or anything else. But transgender activists claim that a person’s self-professed “gender identity” is that person’s “sex.”

The challenge for activists is to explain why the mere feeling of being male or female (or both or neither) makes someone male or female (or both or neither).

Gender identity can sound a lot like religious identity, which is determined by beliefs. But those beliefs don’t determine reality. Someone who identifies as a Christian believes that Jesus is the Christ. Someone who identifies as a Muslim believes that Muhammad is the final prophet. But Jesus either is or is not the Christ, and Muhammad either is or is not the final prophet, regardless of what anyone happens to believe.

So, too, a person either is or is not a man, regardless of what anyone—including that person—happens to believe. The challenge for transgender activists is to present an argument for why transgender beliefs determine reality.

Determining reality is the heart of the matter, and here too we find contradictions.

On the one hand, transgender activists want the authority of science as they make metaphysical claims, saying that science reveals gender identity to be innate and unchanging. On the other hand, they deny that biology is destiny, insisting that people are free to be who they want to be.

Which is it? Is our gender identity biologically determined and immutable, or self-created and changeable? If the former, how do we account for people whose gender identity changes over time? Do these people have the wrong sense of gender at some time or other?

And if gender identity is self-created, why must other people accept it as reality? If we should be free to choose our own gender reality, why can some people impose their idea of reality on others just because they identify as transgender?

The challenge for the transgender activist is to articulate some conception of truth as the basis for how we understand the common good and how society should be ordered.

As I document in depth in “When Harry Became Sally,” the claims of transgender activists are confusing because they are philosophically incoherent. Activists rely on contradictory claims as needed to advance their position, but their ideology keeps evolving, so that even allies and LGBT organizations can get left behind as “progress” marches on.

At the core of the ideology is the radical claim that feelings determine reality. From this idea come extreme demands for society to play along with subjective reality claims. Trans ideologues ignore contrary evidence and competing interests, they disparage alternative practices, and they aim to muffle skeptical voices and shut down any disagreement.

The movement has to keep patching and shoring up its beliefs, policing the faithful, coercing the heretics, and punishing apostates, because as soon as its furious efforts flag for a moment or someone successfully stands up to it, the whole charade is exposed. That’s what happens when your dogmas are so contrary to obvious, basic, everyday truths.

A transgender future is not the “right side of history,” yet activists have convinced the most powerful sectors of our society to acquiesce to their demands. While the claims they make are manifestly false, it will take real work to prevent the spread of these harmful ideas.


4.3. Cognitive Theories

Section Learning Objectives

4.3.1. Kohlberg’s Cognitive Developmental Theory

Lawrence Kohlberg proposesd the first cognitive developmental theory. He theorized that children actively seek out information about their environment. This is important because it places children as an active agent in their socialization. According to cognitive developmental theory, gender socialization occurs when children recognize that gender is constant and does not change which is referred to this as “gender constancy.” Kohlberg indicated that children choose various behaviors that align with their gender and match cultural stereotypes and expectations. Gender constancy includes multiple parts. One must have an ability to label their own identity, which is known as sukupuoli-identiteetti. Moreover, an individual must recognize that gender remains constant over time, which is gender stability and across settings, which is gender consistency. Gender identity appears to be established by around age three and gender constancy somewhere between the ages of five and seven. Although Kohlberg’s theory captures important aspects, it fails to recognize things such as how gender identity regulates gender conduct and how much one adheres to gender roles through their life (Bussey, 2014).

Although Kohlberg indicated that modeling was important and relevant, he posited that it was only relevant once gender constancy is achieved. He theorized that constancy happens first, which then allows for modeling to occur later (although the opposite is considered true in social cognitive theory). The problem with his theory is children begin to recognize gender and model gender behaviors before they have the cognitive capacity for gender constancy (remember all that we learned about how infants show gender-based knowledge?).

4.3.2. Gender Schema Theory

Gender schema theory, although largely a cognitive theory, does incorporate some elements of social learning as well. Schemas are essentially outlines – cognitive templates that we follow, if you will. Thus, a gender schema is an outline about genders – a template to follow regarding gender. The idea is that we use schemas about gender to guide our behaviors and actions. Within this theory, it is assumed that children actively create their schemas about gender by keeping or discarding information obtained through their experiences in their environment (Dinella, 2017). Interestingly, there are two variations of gender schema theory. Bem created one theory while Martin and Halverson created another, though we will not dive into the differences between these theories in this book (Dinella, 2017).

Overall, it is widely accepted that there are two types of schemas that are relevant in gender schema theory – superordinate schemas and own-sex schemas. Superordinate schemas guide information for gender groups whereas own-sex schemas guide information about one’s own behaviors as it relates to their own gender group (Dinella, 2017).

So why do we have schemas? They are a cheat sheet that makes things easier and quicker, essentially. Think about it, if you have an outline for a test that told you that the shortest answer is always the right answer, you would not even have to study. Heck, you do not even have to ‘read’ the question options. You can simply find the choice that has the least amount of words, pick it, and you’ll ace the test (wouldn’t that be nice?!). So, gender schemas make it easier to make decisions in the moment, regarding gendered behavior. Here is an example. If a child has created a schema that says boys play with trucks, when the boy is handed a truck, he will quickly choose to play with it. However, if the truck is handed to a girl, she may quickly reject it (Dinella, 2017)

How do children develop schemas? It likely occurs in three different phases. First, children start recognizing their own gender groups and begin to build schemas. Then, a rigid phase occurs in which things are very black or white, (or, girl or boy, if you will). Things can only be one or the other, and there is very little flexibility in schemas. This occurs somewhere between ages five and seven. Lastly, a phase in which children begin to recognize that schemas are flexible and allow for a bit more of a “gray” area occurs (Dinella, 2017).

Let’s think of how schemas are used to begin to interpret one’s world. Once a child can label their own gender, they begin to apply schemas to themselves. So, if a schema is, “Only girls cook”, then a boy may apply that to themselves and learn he cannot cook. This then guides his behavior. Martin, Eisenbud, and Rose (1995) conducted a study in which they had groups of boy toys, girl toys, and neutral toys. Children used gender schemas and gravitated to gender-normed toys. For example, boys preferred toys that an adult labeled as boy toys. If a toy was attractive (meaning a highly desired toy) but was labeled for girls, boys would reject the toy. They also used this reasoning to predict what other children would like. For example, if a girl did not like a block, she would indicate “Only boys like blocks” (Berk, 2004 Liben & Bigler, 2002).


Module Recap

Module 7 explored the biological differences between males and females. We are all comprised of billions of cells that contain DNA, genes, and chromosomes. While most of our genetic make-up is the same, there are some small differences that lead to significant physical differences. We learned that occasionally, cell division can go awry, and chromosomal abnormalities can occur. We briefly discussed some of the most common sex and non-sex linked chromosomal abnormalities.

We discussed the importance of the endocrine system and how the HPA axis responds to stressful situations. We identified different anatomy that is involved in regulating hormones- both for sexual reproduction and basic bodily function (homeostasis). Hormones can have significant implications on behavior, and we discussed the literature on the relationship between sex hormones and men and women’s behaviors and cognition. Finally, we discussed differences in brain structure and function in men and women. Although sex differences in brain anatomy and function are not clear, there are some implications for differences in male and female brains that may account for behavior differences between genders.


Sexism

Second Generation – Modern Sexism Scales

Gender stereotypes have been quite stable over time, and traditional expressions of hostile sexism in public discourse and sexual violence are still present in the twenty-first century. Nonetheless, in western societies, the restrictive nature of expectations about men's and women's social roles and behaviors has loosened up after the feminist movements of the 1970s and 1980s. Thus, more indirect ways of expressing sexism have become common. Two widely used instruments Tougas et al.’s Neosexism Scale and Swim et al.’s Modern Sexism Scale (MSS) illustrate this renewal. Indeed, these instruments tap opinions about egalitarian practices, rather than asking plain questions about women's competence or gender roles. Tougas et al. define neosexism as a “manifestation of a conflict between egalitarian values and residual negative feelings toward women” ( 1995 : p. 843 e.g., “Women will make more progress by being patient and not pushing too hard for change” “Due to social pressures, firms frequently have to hire underqualified women”). Likewise, subscales from the MSS deal with the Denial of continuing discrimination (e.g., “Discrimination against women is no longer a problem in the United States”), the Antagonism toward women's demands (e.g., “It is easy to understand the anger of women's groups in America”), and the Resentment about special favors for women (e.g., “Over the past few years, the government and news media have been showing more concern about the treatment of women than is warranted by women's actual experiences.”). Nonetheless, MSS still includes measures of the traditional, more overt sexism (e.g., “Women are generally not as smart as men”).


Female Gender Stereotypes

Gender stereotypes begin the second a baby’s gender is found out. As soon as we find out it’s a girl, we immediately begin decorating a pink nursery filled with soft décor and butterflies and flowers. We assume that our daughter will be very “girly” and fill her closet with frilly dresses and her toy box with tea sets and dolls. What this is essentially doing, even though many parents don’t realize it, is setting our child up to be the “perfect lady,” and teaching her how to be the stereotypical woman. We are teaching her that girls are supposed to wear dresses, serve food, and take care of babies the biggest and most common stereotype put on women.

Have you ever watched a little girl playing house? Even as young as five or six, she is well aware that she is supposed to stay home with the baby while the husband goes to work, and she has dinner ready when he gets home. Here is another stereotype women stay at home while men go to work. While there are a million gender stereotypes about females, these are definitely the biggest, and the most debated by feminists of today. Some other stereotypes include:

 • Women are supposed to have “clean jobs” such as secretaries, teachers, and librarians
 • Women are nurses, not doctors
 • Women are not as strong as men
 • Women are supposed to make less money than men
 • The best women are stay at home moms
 • Women don’t need to go to college
 • Women don’t play sports
 • Women are not politicians
 • Women are quieter than men and not meant to speak out
 • Women are supposed to be submissive and do as they are told
 • Women are supposed to cook and do housework
 • Women are responsible for raising children
 • Women do not have technical skills and are not good at “hands on” projects such as car repairs
 • Women are meant to be the damsel in distress never the hero
 • Women are supposed to look pretty and be looked at
 • Women love to sing and dance
 • Women do not play video games
 • Women are flirts
 • Women are never in charge

The Negative Effects of Gender Roles

Since a young age, people are told what they should like, act like, and become based on the gender of their body. These preset ideas start off by expecting young females to like pink or pastel colors and young males to like blue or darker colors. It teaches young children that females are nurses and males are doctors, that the mom stays home to clean the house, cook, and take care of the children while the dad goes off to work to make money and provide for the family. Society has come to call these ideals gender roles since they are basic roles and ideas that a certain gender should conform to and accept. While these stereotypes and ideal roles may seem innocent and harmless, they have a dramatic affect on the everyday lives of people. From personality development to careers and education, gender roles have set boundaries that cause a negative effect on both genders.

One of the basic foundations of gender roles is the believe that certain personality traits are linked to biological gender. For example, women are believed to be “submissive” while men are “aggressive and assertive”. Women are expected to be emotional while men “should manage and suppress their emotions”. These can lead to many problems. These expectations force people to change who they are and shames them if they do not. Trying to change or not accepting one’s personality can lead to internal conflict and unhappiness with the situation that the person is in. Depression, anxiety, and low self esteem can be caused by oppression emotions or putting oneself in situations that one is not comfortable in. The belief that all men are aggressive leads to a acceptance and normality in relationship abuse. The phrase “He’s only mean because he likes you” is often said after a elementary boy pulls a girl’s hair or pushes her down. By telling elementary students this phrase, it teaches them to “connect pain with love”and should be expect abuse when a male is in a relationship.

In addition to personality, gender roles influence the careers that people select. Since some jobs require “caring, comforting, and serving behaviors” they are labeled as a woman’s job and stereo-typically do not have a high male employment. Jobs such as nursing and flight attendant often have a majority of females for they require “tenderness and patience”, while jobs like construction and police officers have a majority of male workers for they require “physical strength and toughness”. Males are encouraged to enter jobs that require physical, scientific, or mathematical skills for they are believe to be better at those fields, unlike women who are believed to be better at emotional skills, language, and humanities. Females are encouraged to attend college before forming a career, while men are expected to go straight into the workforce. Due to this gender stereotype, over 57% of college students are female. Therefore, males are receiving less education. Yet, the effect does not stop at career choice. Due to gender roles, women experience “pay gap, occupational segregation, denial of promotions to leadership, glass ceiling in different professions, increased casualization of women workers” and “lower levels of equation and work opportunities”.

Furthermore, gender roles are a major factor in the roles that men and women have in a family setting. Most families are set up where the father works and is the head of the house and the mother stays at home to take care of the house and children. This can be linked to the idea the women are more nurturing and gentle. Society places a pressure on women to have and raise children, even when most are happy without them . Due to the stereotype that males such have authority, it is looked down on when a man is a stay-at-home husband and his wife works. He is seen as weak and “unmanly” for not seeking a demanding job and letting wife provide for the family. Some people do not believe that stereotypes and gender roles play a major role in people’s lives today. Some believe that “the gap between different genders has already melted down, creating an all equal society and more equalized families” and that families should have a set system for “Kids need to be trained to cop up with the family roles. This will help them to be more understanding and affectionate to parents”. While they say that gender roles were once an issue, they do not believe that they are a current problem. Yet, in 2015 female full time workers 20% less than a male with the same credentials and job. Even though the writers say that there is no gender roles in society and that the genders are equal, they also believe that children need to have a gender role for a stay-at-home parent in order for children to be affectionate. Yet, that believe is disproven by a multiple studies. According to these studies, the only difference between a nontraditional family and a gender role conforming, traditional family, is that the children of the nontraditional families tend to stray from the typical gender roles and stereotypes.

While gender roles and stereotypes may seem innocent and almost nonexistent in today’s culture, they are still present and cause a major effect on the current and future generations. They set limits on personality and mental health awareness. They try to force males and females into certain job categories and discriminate against those who do not conform. Gender roles even affect the way family life is built and maintained. The gender roles that were made many years prior have damaged the culture of today. They affect education by telling males that schooling, especially college, is not necessary unless one is female. They affect economy by creating a wage gap between males and females, even when the job and credentials are the same. They affect they way a person is raised and how they preserve themselves by labeling traits and behaviors as female or male. Gender roles and stereotypes may not seem like much, but the impact that they have will last for many generations to come.


Katso video: Samalla viivallahan tässä ollaan. Planin Mitä?-verkoston Kuka pelkää tasa-arvoa -sarja (Tammikuu 2022).